Inkluzivita podnikania znevýhodnených skupín obyvate¿stva v Európe Academic Article uri icon

abstract