Rozvoj podnikate¿ských zru¿ností v medzigenera¿ných tímoch: nová perspektíva vzdelávania dospelých? Academic Article uri icon

abstract