Komercné, sociálne a inkluzívne podnikanie na Slovensku (Commercial, social and inclusive entrepeneurship in Slovakia) Book uri icon

abstract